Αρχαρίων Ενηλίκων

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 ΑΡΧΑΡΙΟΙ
FALSE BEGINNERS 1 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ)
  • Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 μηνών. 
  • Tμήματα πρωινά ή βραδινά
  • Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες που έχουν καθόλου ή ελάχιστη γνώση αγγλικών και επιθυμούν σε σύντομο χρονικό διάστημα:

1) να κάνουν ολική επανάληψη γραμματικής

2) να αποκτήσουν ικανότητα προφορικής επικοινωνίας, λεξιλογίου και γραπτού λόγου σε επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου.

  • Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι έτοιμοι για τις εξετάσεις του πτυχίου Key English Test (KET) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1 ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B2 (LOWER)

 

Β1 ΑΡΧΑΡΙΟΙ
FALSE BEGINNERS 2 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ)
  • Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 μηνών. 
  • Tμήματα πρωινά ή βραδινά 
  • Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες που έχουν περιορισμένη γνώση αγγλικών. Το επίπεδο του υποψηφίου προσδιορίζεται με προαιρετικό κατατακτήριο test 20 λεπτών, πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Στο τμήμα αυτό, σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι δυνατό:

 1) να κάνουν ολική επανάληψη γραμματικής

 2) να αποκτήσουν ικανότητα προφορικής επικοινωνίας, λεξιλογίου και γραπτού λόγου σε επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου.

 Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι έτοιμοι για τις εξετάσεις του πτυχίου Preliminary English Test (PET) του Πανεπιστημίου του Cambridge. (το PET είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ)

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2 (LOWER)

 

powered by dynamicsite.gr