GMAT

GMAT (50 ΩΡΕΣ ΣΕ 4 - 7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)

Read more
GRE

GRE (50 ΩΡΕΣ ΣΕ 4 - 8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)

Read more
TOEFL

( 50 ΩΡΕΣ ΣΕ 5- 8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)

Read more
IELTS

(25 ΩΡΕΣ ΣΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ή 50 ΩΡΕΣ ΣΕ 6-8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)

Read more

IELTS

(25 ΩΡΕΣ ΣΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ή 50 ΩΡΕΣ ΣΕ 6-8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)

  • Τα προγράμματα έχουν διάρκεια είτε 25 ωρών που ολοκληρώνεται σε 4 εβδομάδες ή 50 ωρών που ολοκληρώνεται σε 6-8 εβδομάδες με εντατικούς ρυθμούς
  • Διδάσκεται από δύο εξειδικευμένους καθηγητές
  • Επιπλέον εξάσκηση στο προφορικό μέρος από καθηγήτρια με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά
  • Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση εγγραφής στις εξετάσεις

Ότι χρειάζεται να ξέρετε για το IELTS και τα τμήματά μας:

1. Τι είναι το IELTS

To IELTS είναι ένα τεστ το οποίο πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης Αγγλικών που βρίσκεται ο εξεταζόμενος και έχει δύο τύπους: To ACADEMIC module δίδεται από υποψηφίους για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματίες πτυχιούχους ανωτάτων σχολών. Το GENERAL Training module ζητείται σπανιότερα, ιδίως για μετανάστευση σε Αυστραλία και Καναδά. Επίσης ζητείται για δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σχολές επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό.

Η εξέταση γίνεται γραπτώς και έχει 4 ενότητες :

Reading, Listening, Speaking, Writing.

  IELTS Test Sections  
               
  Section Duration Questions Sections   Description  
               
  Listening 30 minutes 40 questions 4   classification, matching, multiple choice, short answer questions, completion of : sentences/notes/forms/tables/summaries/flow-charts/ timetables and labeling diagrams/plans/maps  
               
  Reading 60 minutes 40 questions 3   3 sections, passages of general interest, varity of question types:multiple choice, short answer questions,sentence completion, notes/summary/flow chart/table competion, diagram, matching, choosing suitable paragraph headings form a list  
               
  Writing 60 minutes 2 tasks (150 & 250 words)     task 1, 150 words, 20 minutes, diagram or data (graph, table, chart) , organise, present, compare data, description or explanation task 2, 250 words, 40 minutes, point of view, argument, problem, ability to write in a appropriate style  
               
  Speaking 14 minutes       single canditdate interview with an examiner part 1: general questions part 2: task card on a particular topic part 3 :discussion linked to the topic part 2  
               
  TOTAL TIME 2 hours & 44 minutes  

2. Κόστος και διάρκεια τμημάτων IELTS

Το κόστος προετοιμασίας είναι 250€ για το πρόγραμμα των 25 ωρών με διάρκεια 4 εβδομάδων και 350€ για το πρόγραμμα των 50 ωρών με διάρκεια  6-8 εβδομάδων.

Σε περίπτωση μη επιτυχίας του μαθητή, παρέχουμε υποστήριξη για μια δεύτερη ευκαιρία χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Το κόστος για τις εξετάσεις IELTS είναι 198 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Συχνές ερωτήσεις για το IELTS

1 Πόσα χρόνια ισχύουν τα αποτελέσματα

2 χρόνια.

2 Ημερομηνίες εξετάσεων

Έχει κατά κανόνα 2 ημερομηνίες εξέτασης ανά μήνα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίες που αφορούν το 2018.

Γραπτές εξετάσεις

Αθήνα

IELTS DATE
3 Πότε βλέπω τα αποτελέσματα


Το ανεπίσημο αποτέλεσμα σας μπορείτε να το μάθετε σε 13 ημέρες μέσω internet ή να σας σταλούν μέσω sms. Κατόπιν μπορείτε να πάρετε το επίσημο αποτέλεσμα σας, καθώς και να ζητήσετε αν δεν έχετε ζητήσει ήδη, να σταλεί και στα ιδρύματα / εταιρίες που επιθυμείτε.

4 Πως στέλνω τα αποτελέσματα στα ιδρύματα

Μπορείτε να στείλετε τα αποτελέσματα σε 5 προγράμματα μεταπτυχιακών χωρίς χρέωση αν το ζητήσατε την ημέρα της εγγραφής σας, ή με χρηματική επιβάρυνση μέσα στα δύο χρόνια που ισχύει το αποτέλεσμα.

5 Διάρκεια του τεστ

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι τρεις ώρες.

6 Κλίμακα βαθμολογίας

Το τεστ έχει άριστα το 9.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε την αντιστοιχία της βαθμολογίας του IELTS σε σχέση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αξιολόγησης για τις ξένες γλώσσες.

Common European Framework Level (CEF)

IELTS Band Score

C2

7.5 / 8 / 8.5 / 9

C1

7

B2

6 / 6.5

4. Γιατί στον ERASMO η προσπάθειά σας θα είναι επιτυχημένη

Είμαστε ένα εξειδικευμένο κέντρο που απευθύνεται μόνο σε ενήλικες.

Τα προγράμματα και ο τρόπος διδασκαλίας μας είναι τέτοια που μπορούν να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες ενήλικων μαθητών, που συνήθως έχουν επιβαρυμένο πρόγραμμα, περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων ωρών και συγκεκριμένους καθώς και άμεσους στόχους.

Δεν αποτελούμε μέρος αλυσίδας φροντιστηρίων, ούτε αλυσίδας franchise. Είμαστε ένα αυτοδύναμο κέντρο προετοιμασίας IELTS με μεγάλη εμπειρία και μια διαδρομή στον χώρο που ξεκινάει από το 1973.

Συνολικά στο κέντρο μας προετοιμάζουμε μόνο τόσους μαθητές όσους μας επιτρέπει ο επαγγελματισμός μας.

Οι καθηγητές μας είναι άρτια κατηρτισμένοι και συνεργάτες μας για πολλά χρόνια, με συνέπεια στο έργο που αναλαμβάνουν και με αντίληψη του βάρος της ευθύνης που έχουν.

Πέρα από το συνολική διδασκαλία που κάνουν σε ένα τμήμα, συνεργάζονται και με τον κάθε μαθητή χωριστά . Τους καθοδηγούν και τους υποδικνύουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τυχόν μαθησιακές αδυναμίες, σύμφωνα με το επίπεδο απ’ το οποίο ξεκινάει ο μαθητής και με το στόχο στον οποίο θέλει να προσεγγίσει.

Ο αριθμός των μαθητών μας ανά τμήμα δεν ξεπερνά ποτέ τους 9-10.

Παρέχουμε την δυνατότητα επανάληψης ενος τμήματος, αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, μέσα στο ίδιο διδακτικό έτος.

Το κόστος παρακολούθησης ενός τμήματος IELTS είναι πολύ χαμηλό, ειδικά αν το συγκρίνει κανείς με το επίπεδο διδασκαλίας και τον αριθμό διδακτικών ωρών που του παρέχουμε.

Η γραμματεία μας είναι πάντα ενήμερη για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, τις αλλαγές που συμβαίνουν και τις ανάγκες κάθε τεστ χωριστά. Σε συνεργασία με τους καθηγητές και με μεγάλο σεβασμό στην προσωπική προσπάθεια κάθε υποψηφίου ενημερώνουν, συνεργάζονται και βοηθούν τον κάθε μαθητή ξεχωριστά μέχρι να εκπληρώσει τον στόχο του.

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται κοντά σε σταθμό τρένου καθώς και στάσεις Λεωφορείων / Τρόλευ στο κέντρο της Αθήνας.

Η μετακίνηση προς και από τον χώρο που διεξάνονται τα μαθήματα είναι σύντομη και εύκολη καθώς υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και συνδυασμοί μετακίνησης. (Δείτε αναλυτικά στην επιλογή «ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟΝ ERASMO»)

5. Η μέθοδός μας για την προετοιμασία του IELTS

Κάθε τμήμα IELTS κάνει 50 διδακτικές ώρες , με δυο τρίωρα ανά εβδομάδα, σε διάστημα 4-8 εβδομάδων. Το κόστος του ανέρχεται στα 350 €.

Οι μαθητές σε καμμία περίπτωση δεν ξεπερνούν τους 9-10 σε κάθε τμήμα.

Τα τμήματα υποστηρίζονται από δυο πτυχιούχους, εξειδικευμένους καθηγητές, οι οποίοι έχουν ως μητρική τους γλώσσα τα Αγγλικά. Το ίδιο το μάθημα διεξάγεται μόνο στ’ Αγγλικά και ειδικά την προετοιμασία της ενότητας των προφορικών αναλαμβάνουν να την κάνουν καθηγητές που είναι εξεταστές στα προφορικά στις εξετάσεις του πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

Η πολύχρονη εμπειρία και η συνεχής τριβή με το ίδιο το test IELTS, δίνει την ικανότητα και την δυνατότητα στους καθηγητές να βοηθήσουν τους εξεταζόμενους επαρκώς και ουσιαστικά.

Αρχικά το τμήμα διδάσκεται την μέθοδο του test και με παράλληλες ασκήσεις, κατόπιν με ολοκληρωμένα γραπτά test. Τα τεστ προσομείωσης γίνονται με σκοπό να εφαρμόσει ότι έχει διδαχθεί ο υποψήφιος που θα δώσει το test και σε περιορισμένο χρόνο όπως και στο πραγματικό test, έτσι ώστε να μάθει να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο του.

Καθηγητές και μαθητές συνεργάζονται σε αυτή την φάση πιο στενά και εξατομικευμένα επιλύοντας τυχόν απορίες και δίνοντας επιπλέον συμβουλές και οδηγίες, προκειμένου να μπορέσει μεμονωμένα ο κάθε υποψήφιος να επιτεύξει τον προσωπικό του στόχο.

Το υλικό της προετοιμασίας είναι μεθοδευμένο σύμφωνα με την γραμμή της διδασκαλίας μας και αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας μας.

6. Προγράμματα νέων τμημάτων IELTS

Έχουμε μεγάλη ευελιξία και συχνότητα στα προγράμματά μας.

Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από 50 διδακτικές ώρες και 8 τεστ προσομοίωσης.

Δημιουργούμε νέα τμήματα κάθε 15-20 ημέρες, πρωινά ή απογευματινά, καθημερινά ή Παρασκευή/Σάββατο, κατόπιν ενδιαφέροντος.

Ο υποψήφιος μας ενημερώνει τηλεφωνικώς (210 8827350 – 210 8259646) ή μέσω

e-mail ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), πότε θέλει να ξεκινήσει, ποιές είναι οι μέρες και ώρες που τον εξυπηρετούν και κατόπιν τον ενημερώνουμε για το τμήμα που θα μπορούσε να ενταχθεί.

Αν κάποιος επιθυμεί να ενταχθεί σε τμήμα του οποίου έχουμε ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμά του, έχει την δυνατότητα εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση, διαφορετικά ξεκινά με το αμέσως επόμενο τμήμα.

7. Τι πρέπει να επιλέξω αν μου ζητάνε IELTS η TOEFL

Πολλές φορές οι υποψήφιοι έχουν την εσφαλμένη πληροφόρηση ότι το ένα από τα δύο τεστ είναι πιο εύκολο ή ότι τα πανεπιστήμιά τους αναγνωρίζουν μόνο το ένα από τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο τεστ αναγνωρίζονται ισότιμα από την συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημίων της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το ένα από τα δύο τεστ σίγουρα θα ταιριάζει καλύτερα στον υποψήφιο. Για να το διαπιστώσει όμως σωστά, εμείς του προσφέρουμε μια δωρεάν επίσκεψη σε καθηγητή σύμβουλο που αφού λάβει υπόψιν το επίπεδο γνώσεων και τους στόχους του υποψηφίου θα του προτείνει το καταλληλότερο από τα δύο τεστ.Σύγκριση βαθμολογίας
TOEFL Score

IELTS Score

0-31

0-4

32-34

4.5

35-45

5

45-59

5.5

60-78

6

79-93

6.5

94-101

7

102-109

7.5

110-114

8

115-117

8.5

118-120

9
 

powered by dynamicsite.gr